Trang chủ Thế Giới Cháy rừng California, 10 người chết