Trang chủ Tiêu Điểm TX Cửa Lò: Lửa thiêu rụi khoảng 600m2 rừng thông xã Nghi Thiết