Trang chủ Giải Trí Mai Tài Phến: ‘Hương Tràm là mối tình ngắn nhất của đời tôi’