Trang chủ Tiêu Điểm Nghi Xuân: Dự án chưa hoàn thiện thủ tục đã thi công?