Trang chủ Tin Xứ Nghệ Đến đại ngàn Pù Mát, thăm tộc người ngủ ngồi