Trang chủ Tin Xứ Nghệ Anh Sơn: Tránh người đi đường, xe bán tải đâm gãy cột an toàn