Trang chủ Tin Xứ Nghệ Thủy điện xả lũ kỷ lục, nhiều nhà dân bị cuốn trôi