Trang chủ Tin Xứ Nghệ Con Cuông, Nghệ An: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sau cơn bão số 4