Trang chủ Giải Trí Top 5 Hoa hậu Việt Nam làm việc 18 tiếng/ngày, kiếm từ 60.000 đồng