Trang chủ Thể Thao Nghệ An: Nhà hàng chơi trội bán gà 19k/con nếu ĐTVN thắng Phillipines