Trang chủ Thể Thao Việt Nam – Philippines 2-1: ‘Lốc đỏ’ buộc Eriksson tâm phục