Trang chủ Thời Sự Đầu năm 2019, vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo