Trang chủ Thời Sự Đầu năm 2019, vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo

Đầu năm 2019, vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo


18/12/2018