Trang chủ Tin Xứ Nghệ Nghệ An: Người dân phải đóng cửa cả ngày vì bụi từ mỏ khai thác đá