Trang chủ Thế Giới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức vì bất đồng với Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức vì bất đồng với Trump


21/12/2018