Trang chủ Giáo dục Hà Tĩnh: Học sinh, phụ huynh háo hức với Ngày hội đọc sách