Trang chủ Tin Xứ Nghệ Cán bộ điện lực làm giả hồ sơ thương binh, trục lợi hơn 100 triệu đồng