Trang chủ Thời Sự Dùng súng bắn dân vì không cho kiểm tra giấy tờ

Dùng súng bắn dân vì không cho kiểm tra giấy tờ


24/12/2018