Trang chủ Thời Sự Dùng súng bắn dân vì không cho kiểm tra giấy tờ