Trang chủ Tin Xứ Nghệ Nghệ An: Năm 2019 đón và phục vụ 6,5 triệu lượt khách du lịch