Trang chủ Thể Thao Hòa Triều Tiên, đội tuyển Việt Nam được báo giới châu Á khen ngợi