Trang chủ Tin Xứ Nghệ Năm 2019, Nghệ An có 3.200 thanh niên lên đường nhập ngũ