Trang chủ Kinh Doanh Một start-up tuyên bố làm được thịt bò nhân tạo giá 1,2 triệu đồng/miếng