Trang chủ Thời Sự Hà Nội: Xe bồn kéo đổ 4 cột điện, 3 người bị thương