Trang chủ Thế Giới Nổ lớn gây cháy tàu ở eo biển Kerch, 14 người thiệt mạng