Trang chủ Thế Giới Vỡ đập ở Brazil, 7 người chết và 150 người mất tích