Trang chủ Giáo dục Dư luận xôn xao, mỗi tháng Sở giáo dục Hà Tĩnh chi trăm triệu để tiếp khách