Trang chủ Thế Giới Công chúa Thái Lan xin lỗi sau khi bị loại khỏi danh sách tranh cử thủ tướng