Trang chủ Thế Giới Sập cầu thang lên máy bay ở Nga, 6 người ngã từ độ cao hơn ba mét