Trang chủ Tiêu Điểm Hà Tĩnh: Xôn xao vụ cán bộ dùng xe công đi lễ chùa, được mời chen ngang