Trang chủ Tin Xứ Nghệ Nghệ An: Đơn vị vận tải phối hợp với bệnh viện, loại trừ tài xế “dính” ma túy