Trang chủ Thời Sự Thanh Hóa: Mìn phát nổ khi cả nhà đang ngủ, 3 người bị thương