Trang chủ Thế Giới Vừa về Mỹ, ông Trump tiết lộ thêm về thượng đỉnh ở Hà Nội

Vừa về Mỹ, ông Trump tiết lộ thêm về thượng đỉnh ở Hà Nội


02/03/2019