Trang chủ Thế Giới Nga muốn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sớm sang thăm

Nga muốn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sớm sang thăm


05/03/2019