Trang chủ Giải Trí Phương Oanh, Lan Phương thân thiết dự họp báo