Trang chủ Tin Xứ Nghệ Hà Tĩnh: Nguy cơ “bom lửa” giữa khu dân cư