Trang chủ Tin Xứ Nghệ Hà Tĩnh: Trẻ 1 tuổi cũng phải nộp gần 1 triệu đồng để làm nông thôn mới