Trang chủ Thế Giới Bị Mỹ gây áp lực, Venezuela âm thầm bán hàng tấn vàng?

Bị Mỹ gây áp lực, Venezuela âm thầm bán hàng tấn vàng?


11/04/2019