Trang chủ Tin Xứ Nghệ Đầu tư 8 trạm biến áp và 3 dự án nước cho các khu công nghiệp Nghệ An