Trang chủ Công Nghệ Facebook thừa nhận đã “vô ý” thu thập 1,5 triệu địa chỉ email của người dùng

Facebook thừa nhận đã “vô ý” thu thập 1,5 triệu địa chỉ email của người dùng


19/04/2019