Trang chủ Công Nghệ Facebook thừa nhận đã “vô ý” thu thập 1,5 triệu địa chỉ email của người dùng