Trang chủ Tin Xứ Nghệ Nông dân Hà Tĩnh ra đồng gặt lúa vào ban đêm để tránh nóng