Trang chủ Thế Giới Ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế

Ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế


27/04/2019