Trang chủ Công Nghệ Dropbox bổ sung tính năng gợi ý nội dung, giúp người dùng mở nhanh những file cần tìm