Trang chủ Thể Thao Viettel – SLNA: Khán đài B mở cửa tự do cho CĐV xem trận cầu 10 năm của 2 biểu tượng