Trang chủ Thế Giới Rơi máy bay ở Mexico, toàn bộ 13 người thiệt mạng