Trang chủ Thế Giới Chủ tịch Foxconn đòi Trung Quốc công nhận Đài Loan độc lập

Chủ tịch Foxconn đòi Trung Quốc công nhận Đài Loan độc lập


08/05/2019