Trang chủ Tin Xứ Nghệ Giám đốc và 4 “đệ tử” đánh chết con nợ