Trang chủ Tin Xứ Nghệ Diễn Châu: Người dân “chết lặng” khi 5 sào dưa hấu bị kẻ gian phá hoại

Diễn Châu: Người dân “chết lặng” khi 5 sào dưa hấu bị kẻ gian phá hoại


12/05/2019