Trang chủ Thế Giới Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Hiệu quả “kép” từ xử lý rác thải thành phân hữu cơ