Trang chủ Cuộc Sống Tỉnh Hà Tĩnh: Cần xem lại việc UBND huyện Kỳ Anh cưỡng chế, thu hồi đất trồng lúa để giao cho doanh nghiệp

Tỉnh Hà Tĩnh: Cần xem lại việc UBND huyện Kỳ Anh cưỡng chế, thu hồi đất trồng lúa để giao cho doanh nghiệp


15/05/2019