Trang chủ Cuộc Sống Chủ tịch UBND xã Nam Thanh “chối đây đẩy” chuyện người dân đua nhau xây nhà trên đất nông nghiệp

Chủ tịch UBND xã Nam Thanh “chối đây đẩy” chuyện người dân đua nhau xây nhà trên đất nông nghiệp


16/05/2019