Trang chủ Cuộc Sống Chủ tịch UBND xã Nam Thanh “chối đây đẩy” chuyện người dân đua nhau xây nhà trên đất nông nghiệp