Trang chủ Cộng Đồng Nghệ An: Tuyên truyền người dân không phơi rơm rạ ở đường